Yksityisyrittämisen haasteet

Blogi

Monella suomalaisella käy mielessä työuran uuvuttamana, että olisi niin mukavaa olla oman itsensä herra sen sijaan, että raataa aina jonkun toisen kukkaroon. No, toisaalta tosiasiahan se on, mutta on silti hyvä tutustua yksityisyrittämisen todelliseen maailmaan ennen kuin sille tielle lähtee.

Yksityisyrittämisen haasteet

Ajatuksena yksityisyrittäminen on todella houkuttelevaa, mutta se on kivikkoinen tie johon pitää varautua jottei se tule yllätyksenä. Moni on jättänyt yrittämisen sikseen kun eteen on tullut yleensä ne taloudelliset haasteet joihin siinä väistämättä törmää. Alasta ja yritysmuodosta riippumatta, yrittäminen kannattaa suunnitella huolella, ja pitkällä tähtäimellä. Yrittäjäksi ei voi lähteä hetken mielijohteesta. Tarkat kannattavuuslaskelmat on syytä olla valmiina jo ennen yrityksen perustamista, sillä myös mahdolliset rahoittajat perustavat lainapäätöksensä tehtyihin suunnitelmiin. Illuusio isojen rahojen tekemisestä saattaa paiskata haaveen raiteiltaan, kun huomaa miten paljon pitää yrittää päästäkseen edes palkollisen palkkatasoon kiinni.

Yksityisyrittämisen kannattavuus

Yrittäjän palkka koostuu eri osista. Yritysmuodosta riippuen palkkaa voidaan nostaa joko palkkana tai osinkona. Yrittäjän laskuttamista palveluista tai myydyistä tuotteista saadut rahat eivät suinkaan jää kokonaisuudessaan yrittäjän taskuun, vaan niistä on ensin vähennettävä mittava kiinteä kuluosa. Tähän kuuluu materiaalit, koneet, raaka-aineet, auto, tuoteostot ja liiketila. Tähän lisätään vielä kaikki yritystoiminnan muut kulut kuten eläkemaksut (yel), verot, kirjanpito, markkinointi ja henkilöstökulut. Noin karkeasti ajatellen yrittäjälle jää noin ⅓ tai alle toteutuneesta myynnistä/laskutuksesta. Joten tämä saa ehkä ajattelemaan miten yrittäminen voi ikinä olla kannattavaa.

Monella palkansaajalla voi olla, ja siis onkin, sellainen käsitys että yksityisyrittäminen on auvoista kun kaikki myynti- tai laskutustulot jäävät yrittäjälle. Kummallinen ajatus sinänsä kun ottaa huomioon että kaikella toiminnalla on kustannuksensa, eikä minkäänlainen tienaaminen ole koskaan ollut ilmaista, ei edes tavalliselle palkansaajalle.Yksityisyrittäjänä kannattaa tavoitella tilaa, jossa pystyy maksamaan itselleen parempaa palkkaa kuin mitä saisi jonkun muun alaisena. Yrittäjän on otettava huomioon että käytännön työn lisäksi on itse vastuussa kaikesta yritykseen liittyvästä toiminnasta. Tämä ajatus yleensä piiskaakin tekemään pitkiä päiviä tuloksen tekemiseksi. Yrittäjän palkka vaihteleekin kuukausittain tuloksesta riippuen. Myös tähän epäsäännöllisyyteen on syytä varautua. Yrittäjä voi nostaa palkkaa oikeastaan vain kun siihen on mahdollisuus. Viisas yrittäjä petaa itselleen tukirahaston notkahduksia ja esimerkiksi sairaspäiviä varten.Mikäli yrittäjä on ns. toiminimiyrittäjä, hän voi nostaa rahaa yrityksen tililtä vapaasti. Kommandiittiyhtiöissä ja avoimissayhtiöissä yhtiömiehet voivat toimia samoin, ja sen lisäksi heille voidaan maksaa voitto-osuuksia. Osakeyhtiössä nostetaan raha palkkana, jonka lisäksi on oikeus osinkotuloihin. Luontaisedut ovat myös osana näitä yritysmuotoja. Yrittäjällä ei ole itselleen tes-velvoitetta, eikä myöskään pakkoa maksaa itselleen palkkaa. Yrittämisen kulurakennetta helpottaa se, että aika iso osa kuluista kuuluu verovähennyksen piiriin. Vaikka nämä kulut tulisi yleensä olla vain yritystoimintaan liittyviä, osa kuluista kuuluu sille harmaalle alueelle joka on täysin hyväksyttävä käytäntö, myös verottajan kannalta. Tähän kuuluu esimerkiksi nettiliittymä, autot ja puhelin. Noin puolet yksityisyrittäjistä tienaa alle 2000€ kuukaudessa, joten näistä verovähennyksistä on oikeasti hyötyä.Kaikista haasteista ja ehkä masentavistakin näkymistä huolimatta, suosittelen yksityisyrittäjyyttä niille joilla rohkeus riittää, ja halu toimia itsenäisesti sekä olla ainoa vaikuttaja päätöksenteossa on tärkeää. Luonnollisesti myös heille joiden vapauden kaipuu voittaa taloudellisen turvallisuuden tunteen.

Suomessa toimivat yrittäjien tukijärjestöt

Suomen Yrittäjät ry tarjoaa tukea ja neuvoja pienille ja keskisuurille yrityksille. Suomen Yrittäjät ajavat yrittäjien asiaa ja ottavat kantaa poliittisiin yrittäjiä koskeviin päätöksiin. Heille oleellista on yrittäjien oikeuksien, sosiaalisen ja taloudellisen aseman parantaminen. Suomen Naisyrittäjät edustaa siis naisyrittäjjiä ja heidän tavoitteensa on luoda tasa-arvoisempaa tulevaisuutta yrittäjien keskuudessa. Se kannustaa naisia yrittäjyyteen ja on samalla rohkea ja tärkeä tukiverkko naisyrittäjiksi aikoville. Suomen Naisyrittäjiltä saa hyviä neuvoja yrityksen perustamiseen, rahoitukseen ja toiminnan kehittämiseen.