Tie hyväksi esiintyjäksi

Blogi

Esiintyjän tärkein voimavara on valmistautuminen. Esitystä valmistellessa on tärkeää ottaa huomioon, mitä kohdeyleisö tarvitsee ja haluaa kuulla, eikä vaan sitä, mistä itse haluaa puhua. Kiinnostavalla aloituksella kiinnittää yleisön huomion ja mielenkiinnon.

Lyhyet, kuvaavat sanat tai voimakkaat ja värikkäät kuvat luovat hyvän pohjan diaesitykselle, ja pitävät esityksen yksinkertaisena. Diaesityksen on tarkoitus tukea esitystä, ei kantaa sitä. Tärkeää on puhua omin sanoin, eikä suoraan kaikille näkyvästä tekstistä.Esitys pysyy kiinnostavana, kun sen kertoo tarinan muodossa. Yleisön kanssa keskustelemista voi myös harkita, mutta yksilöä ei tule yllättää kysymyksillä: tämä luo paniikkia ja ahdistusta. Tärkeää on luoda puheelle tietty rakenne, näin siitä syntyy muistettava esitys. Esitys voidaan rakentaa esimerkiksi kronologisessa järjestyksessä: miten asia oli ennen, miten se on nyt ja miten se on tulevaisuudessa; tai ongelmanratkaisullisesti: mikä on ongelma ja miten se ratkaistaan, sekä mitä hyötyjä siitä on; tai mikä-miksi-mitä seuraavasi-muotoon: mikä on ongelmana, miksi se on tärkeää ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Esityksen selkeä rakenne auttaa yleisöä pysymään kärryillä aiheesta, sillä ”ei voi olla eksyksissä ilman karttaa”. Ikinä ei tulisi kadottaa yleisöään, heidän keskittymistään tai aiheen mukana pysymistään.Esiintyessä tulee olla innokas ja ylpeä omasta aiheestasi, silloin myös yleisö innostuu. Tilannetta ei pidä nähdä uhkana tai mahdollisuutena tehdä virheitä, vaan sisäistää tilanne ja lähestyä sitä avoimesti. Etukäteen on hyvä selvittää, keitä yleisö on, mitä he jo tietävät ja tarvitsevat, mitä he odottavat esitykseltä ja esiintyjältä, sekä mitkä heidän asenteensa ovat aihetta kohtaan. On myös tärkeää selvittää, mihin aikaan päivästä esitys tapahtuu, sillä se vaikuttaa yleisön keskittymiskykyyn. Aamulla tai lounaan jälkeen puhuessa puhe vaatii enemmän energiaa, jotta yleisö pysyy kiinnostuneena ja pirteänä. Ennen lounasta taas saattaa esityksen tueksi tarvita aktiviteetteja, ajateltavaa tai tekemistä yleisölle.

Kehonkieli kantaa kauas

Hyvä esiintyjä pitää huolta ulkonäöstään. Pukeutumisen tulisi olla siistiä, hyvällä tavalla huomiota herättävää ja itsevarmuutta huokuvaa. On hyvä nähdä hieman enemmän vaivaa ulkoiseen olemukseensa kuin sunnuntaiaamuna kotona rentoutuessaan. Tämä antaa yleisölle asiantuntevan ja osaavan kuvan esiintyjästä. Yleisö myös uskoo asian paremmin, kun esiintyjästä huokuu itsevarmuutta niin itsensä kuin aiheensa puolesta.Hyvä ryhti kertoo kunnioituksesta. Esiintyessä on parempi seistä paikallaan kuin kävellä ympäri tilaa rauhattomasti. Käsillä ja vartalon kääntyvillä liikkeillä saa esitykseen väriä ja eloa. Pienet ja hallitut eleet tuovat esille itsevarmuutta, ja avoimet kädet tai kämmenten näyttäminen tuovat esille, ettei esiintyjässä ole mitään piiloteltavaa tai salattavaa. Kasvojen ilmeiden tulee vastata esitettävää puhetta, ja esimerkiksi hiusten näpertäminen tai kynällä naputtaminen antaa esiintyjästä hermostuneen ja epäammattimaisen kuvan. Eläimet ja suuret esiintyjät, kuten rokkistarat avautuvat, kun tuntevat itsensä voimakkaaksi, mahtavaksi tai ylpeäksi. Eläimet ja ihmiset taas sulkeutuvat, kun he tuntevat olonsa voimattomaksi tai heikoksi. Tämä tulee esille erityisesti esiintyessä. Oikeanlainen sijoittuminen, silmäkontaktit ja avoimuus ovat tärkeitä tekijöitä esityksen toimivuudelle. Tämä sanaton viestintä tuo esille esiintyjän todellisen siteen aiheeseen.

Kehonkieli kantaa kauas