Steinerkoulu ja Antroposofia

Blogi


Itävaltalainen filosofi ja esoteerikko RudolfSteiner (27.02.1861 – 30.03.1925) irrotti 1900 – luvun alussasaksankieliset teosofiset järjestöt kansainvälisestä teosofisesta liikkeestäomaksi suuntaukseksi antroposofiaksi.

Steiner ajatteli, että ihmisen täytyytoteuttaa ajattelussaan vapaata henkeä jäsentääkseen maailmaa. Hän pitiaistimaailmaan rajoittunutta luonnontiedettä riittämättömänä, ja ajatteli ettätodellisuuden ymmärtämiseen vaaditaan hengentiedettä, mitä harjoitetaanmeditaation avulla.

Teosofia ja Antroposofia

 Termiteosofinen tarkoittaa filosofista ajattelua, joka kohdistuu Jumalan olemuksenselvittämiseen salaperäisellä, välittömällä näkemyksellä. Kaikkien uskontojentaustalla on esoteerinen (sisäpiirille rajattu) oppi, joka on muinoin lähtenytleviämään maailmalla. Maailmankaikkeuden alkulähde on absoluutista ulosvirrannutjumaluusvoima Logos, mikä ilmenee kolminaisuutena. Ensimmäinen alkujuuri onIsä-Äiti, toinen juuri Poika ja kolmas juuri maailmanjärki. Elämä ilmeneefyysisellä tasolla erilaisten luonnonvaltakuntien kautta, joita ovat mineraali-,kasvi-, eläin sekä ihmiskunta, jotka jatkuvasti kehittyvät karman lainohjaamina kohti korkeampaa tasoa. Kehittymistä voi nopeuttaa elämällä oikein.Antroposofiakismi muodostui omaksi seurakseenvuonna 1913, Steinerin toimiessa Saksan Teosofisen seuran johtajana. Steiner eisuostunut myöntämään hindupoika Juddi Krishnamurtille messiaan asemaa, koska eihyväksynyt Jeesuksen uutta inkarnaatiota, eikä myöskään pitänyt Intiaakeskuspaikkana germaanisen rodun sijaan, jolloin hän erosi ja vei mukanaan 2500saksalaista teosofia. Antroposofiakismi muistuttaa paljolti teosofiaa, sillänäkemykset muun muassa maan kehityksestä sekä karmasta ovat samoja. Steineritse kuvaili antroposofiaa okkultistiseksi tieteeksi, jonka tarkoitus ontäyttää uskonnon tehtävä nykymaailmassa. Se sisältää monenlaista oppiahenkimaailmasta, ja sitä noudattaa steinerkoulujen lisäksi myös biodynaaminenviljely sekä antroposofinen lääkintä. Biodynaamisessa viljelyssä kasvienjuureen laitetaan erittäin laimeita biodynaamisia preparaatteja (lumeaineita),joiden uskotaan johtavan maahan taivaankappaleiden kosmisia voimia. Viljelyssänoudatetaan muun muassa plateettojen ja kuun liikkeisiin perustuvaa kasvienhoitoaikataulua. Antroposofisessa lääkinnässä potilaita hoidetaan eurytmialla(tietynlaista liikkeen, tanssin ja musiikin yhdistävää taidetta), hieronnallasekä lääkkeillä, mitkä eivät sisällä mitään tautiin vaikuttavaa ainetta.Lyhyesti antroposofia on siis perusteellista ja kattavaa ihmisen ja maailmantutkimusta.

Teosofia ja Antroposofia

Ensimmäinen Steinerkoulu

Ensimmäiseksi steinerkouluksi tituleerattu Freie Waldorfschule perustettiin Stuttgartiin vuonna 1919. Tuolloin Waldorf-Astoria-tehdasyhtymän johtaja Emil Molt antoi Steinerille tehtäväksi suunnitella ja toteuttaa tupakkatehtaan henkilöstön lapsille koulun. Koulutus perustuu Steinerin esittelemään yhteiskunnalliseen kolmijäsennykseen. Ensimmäisellä 7 vuotiskaudellaan vanhemmat luovat lapselle rauhallisen ympäristön, jossa lapsi voi opetella asioita jäljittelemällä niitä vanhemmiltaan. Toisella 7 vuotiskaudella aikuisen tehtävä on olla luotettava auktoriteetti. Tämän takia steinerkouluissa yksi opettaja opettaa luokalle suurimman osan aineista ensimmäiset 8 vuotta. Viimeisellä vuotiskaudella oppiminen ei perustu enää aikuisen auktoriteettiin, vaan ainoastaan asiantuntemukseen. Koulusta muodostui 12-luokkainen yhtenäiskoulu, jonka pedagogiikka on:

  • kasvattaa ihmistä kokonaisuutena
  • ottaa opetuksessa huomioon ihmisen kasvun ja kehityksen eri herkkyyskaudet
  • kehittää tasapainoisesti tahtoa, tunnetta ja ajattelua
  • kasvattaa aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä
  • tehdä oppimisesta kiinnostava ja luova tapahtuma

Miten steinerkoulut eroavat perinteisestä peruskoulusta?

Steinerkouluissa opetettavia asioita lähestytään kokonaisuudesta käsin. Varsinkin opetuksen alkupuolella tärkeimpänä asiana pidetään lapsen sosiaalisten taitojen kehittämistä. Steinerkoulut noudattavat valtakunnallista opetussuunnitelmaa, mutta lisänä niissä opetetaan muun muassa eurytmiaa sekä muotopiirrustusta. Käytännössä se tarkoittaa erittäin erilaisten luovuuden taitojen opetusta laajalla skaalalla. Muotopiirrustuksessa piirretään keskittyneesti sekä käsivaraisesti erilaisia abstrakteja linjoja ja kuvioita. Eurytmia on liikuntataidetta, jossa musiikki ja lausunta muunnetaan liikkeen ja eleen taiteeksi. Niiden lisäksi Vantaan steinerkouluissa vuosiluokilla 6 – 10 opetetaan myös puutarhakasvatusta, jossa opetellaan monipuolisesti puutarhatöitä, vihannesten viljelyä, hedelmäpuiden varttamista sekä mehiläistenhoitoa. Lisäksi steinerkouluissa luotetaan kielten opettamisessa lapsen luontaiseen matkimiskykyyn. Siksi vieraiden kielten opetus alkaa heti ensimmäisenä kouluvuotena, jolloin lapset opettelevat kahta vierasta kieltä. Kolmas kieli liitetään mukaan viidennellä tai kuudennella luokalla. Arvioinnit toteutetaan koko kouluajan sanallisesti numeroiden tullessa rinnalle vasta yläkoulussa. Koska steinerkoulut ovat yksityisen opetusjärjestelmän ylläpitämiä kouluja, ne eivät saa kunnilta yhtä perusteellista tukea kuin kunnalliset koulut. Tämän vuoksi steinerkoulut kokoavat vapaaehtoisia tukimaksuja oppilaiden vanhemmilta, jotka vaihtelevat Suomessa kouluittain 25 eurosta 125 euroon kuukaudessa.