Suomalainen johtamistyyli

Millaisia johtajia Suomen toimistoista ja työmailta löytyy? Millaisessa ympäristössä heidän johtamistyylinsä on kehittynyt ja minne suomalainen johtamiskulttuuri on suuntautumassa? Maailmalla liikkuva stereotypia suomalaisista kertoo meidän olevan sulkeutunut, puhumaton, outo, mutta rehellinen kansa.

Jatka lukemista

Tiimityö on parhaimmillaan luovaa yrittämistä

Tiimityö on työskentelyä ryhmässä jolla on yhteinen päämäärä jossain tietyssä projektissa. Tiimin jäsenillä on yhteinen missio ja heillä on mahdollisuus suunnitella oma työnsä. Ryhmässä on vähintään kaksi jäsentä, jotka toimivat keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja joilla on yhteinen tavoite. Tiimityö ei tarkoita lyhytaikaisia edustustehtäviä, eikä pientä työyksikköä joka työskentelee keskenään päivittäin samalla formaatilla, ja saman työnjaon […]

Jatka lukemista

Hyviä kirjoja johtajuudesta

Johtajuus tämän päivän vaativassa työmaailmassa tuo meidät jatkuvasti haastavien tilanteiden ääreen ja pakottaa esittämään kysymyksiä. Hyvä johtaja ymmärtääkin, kuinka tärkeää on kyseenalaistaa omat näkökulmat ja mielipiteet. Hän etsii jatkuvasti uusia roolimalleja ja omaksuu niistä parhaat puolet. Hän pyrkii ympäröimään itsensä itseään viisaammilla henkilöillä – jos tämä ei ole fyysisesti mahdollista, hän löytää vaihtoehtoisia keinoja. Yksi […]

Jatka lukemista

Miten opiskella taloustieteitä

Taloustiede on sosiaalisten tieteiden alalaji, joka tutkii tuotteiden ja palveluiden tuottamista, jakelua ja kulutusta. Taloustieteiden opiskelu on teoreettista ja matemaattista, ja sen opiskelu antaa mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan asioihin ja ymmärtää sen toimintaa.

Jatka lukemista
Opiskelu

Opiskelumetodit oppimisen tukena

Liian usein ihmiset kuvittelevat, että useat opiskellen vietetyt tunnit ovat tie siihen, että voi tulla mallioppilaaksi, joka saa vain parhaita arvosanoja. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että todella menestyksekkäät oppilaat käyttävät itse asiassa vertaisiaan vähemmän aikaa opiskellen – he vain opiskelevat tehokkaammin. Opettajat voivat auttaa kaikkia oppilaita oppimaan miten käytetään opiskeluaikaa tehokkaammin jakamalla tutkimuksissa hyväksi havaittuja […]

Jatka lukemista