Koti » BlogiPage 2

Tiimityö on parhaimmillaan luovaa yrittämistä

 • Posted By

Tiimityö on työskentelyä ryhmässä jolla on yhteinen päämäärä jossain tietyssä projektissa. Tiimin jäsenillä on yhteinen missio ja heillä on mahdollisuus suunnitella oma työnsä. Ryhmässä on vähintään kaksi jäsentä, jotka toimivat keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja joilla on yhteinen tavoite. Tiimityö ei tarkoita lyhytaikaisia edustustehtäviä, eikä pientä työyksikköä joka työskentelee keskenään päivittäin samalla formaatilla, ja saman työnjaon […]

Lue lisää
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Tiimityö on parhaimmillaan luovaa yrittämistä

Hyviä kirjoja johtajuudesta

 • Posted By

Johtajuus tämän päivän vaativassa työmaailmassa tuo meidät jatkuvasti haastavien tilanteiden ääreen ja pakottaa esittämään kysymyksiä. Hyvä johtaja ymmärtääkin, kuinka tärkeää on kyseenalaistaa omat näkökulmat ja mielipiteet. Hän etsii jatkuvasti uusia roolimalleja ja omaksuu niistä parhaat puolet. Hän pyrkii ympäröimään itsensä itseään viisaammilla henkilöillä – jos tämä ei ole fyysisesti mahdollista, hän löytää vaihtoehtoisia keinoja. Yksi […]

Lue lisää
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Hyviä kirjoja johtajuudesta

Miten opiskella taloustieteitä

 • Posted By

Taloustiede on sosiaalisten tieteiden alalaji, joka tutkii tuotteiden ja palveluiden tuottamista, jakelua ja kulutusta. Taloustieteiden opiskelu on teoreettista ja matemaattista, ja sen opiskelu antaa mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan asioihin ja ymmärtää sen toimintaa.

Lue lisää
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Miten opiskella taloustieteitä

Opiskelumetodit oppimisen tukena

 • Posted By

Liian usein ihmiset kuvittelevat, että useat opiskellen vietetyt tunnit ovat tie siihen, että voi tulla mallioppilaaksi, joka saa vain parhaita arvosanoja. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että todella menestyksekkäät oppilaat käyttävät itse asiassa vertaisiaan vähemmän aikaa opiskellen – he vain opiskelevat tehokkaammin. Opettajat voivat auttaa kaikkia oppilaita oppimaan miten käytetään opiskeluaikaa tehokkaammin jakamalla tutkimuksissa hyväksi havaittuja […]

Lue lisää
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Opiskelumetodit oppimisen tukena

Johtaminen

 • Posted By

Johtaminen on työelämän ja yhteiskunnan osa-alue, johon liittyy ehkä eniten harhaluuluja, joista keskeisin varmasti lienee, se että johtaminen olisi vallankäyttöä toisten ihmisten yläpuolella, kun todellisuudessa johtajuudesta kyse on aina vallankäytöstä ja asioiden hoitamisesta toisten ihmisten kanssa ja avulla.

Lue lisää
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Johtaminen

Johtamiskoulutus Suomessa

 • Posted By

Suomessa varsinainen johtamiskoulutus on verrattain tuoretta, käytännössä vielä 1980-luvun lopulla yrityselämän arvostetuin johtamistutkinto oli armeijan reservinupseerikoulu, tältä pohjalta ei olekaan mitenkään ihmeellistä, että hyvin pitkään Suomalainen yritysjohto on ollut autoritääristä, ja valtaosin miesten hallinnoimaa maailmaa.

Lue lisää
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Johtamiskoulutus Suomessa

Johtamisen ura

 • Posted By

Johtaminen ei ole pelkästään muiden pomottamista ja hienon pöydän ja nimikkeen takana istumista.

Lue lisää
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Johtamisen ura

Johtajuuden kehittämiseen tarvitaan koko työyhteisö

 • Posted By

Johtajuuden kehittäminen on yksi suurista kysymyksistä niin liike-elämässä kuin voittoa tavoittelemattomillakin työ-elämän sektoreilla.

Lue lisää
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Johtajuuden kehittämiseen tarvitaan koko työyhteisö

Henkilöstöjohtaminen

 • Posted By

Henkilöstöjohtaminen on ehdottomasti vaikein johtamisen osa-alue, koska siihen ei ole koskaan mitään selvää yleispätevää ja aina kaikkiin tilanteisiin sopivaa ratkaisua, vaan toimivat ratkaisut joudutaan aina räätälöimään jopa työntekijäkohtaisesti.

Lue lisää
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Henkilöstöjohtaminen

Steinerkoulu ja Antroposofia

 • Posted By

Itävaltalainen filosofi ja esoteerikko RudolfSteiner (27.02.1861 – 30.03.1925) irrotti 1900 – luvun alussasaksankieliset teosofiset järjestöt kansainvälisestä teosofisesta liikkeestäomaksi suuntaukseksi antroposofiaksi.

Lue lisää
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Steinerkoulu ja Antroposofia